Θείες λειτουργίες

Προβολή άρθρου

Θεία Λειτουργία Κυριακής των Αγίων Μυροφόρων γυναικών (3 Μαΐου 2020)

Στα Θείες λειτουργίες από myronzwhs

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι’ αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα …

Προβολή άρθρου

Θεία Λειτουργία Σαββάτου 2 Μαΐου 2020

Στα Θείες λειτουργίες από myronzwhs

Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις, πνεῦμα εὐθὲς δι’ αὐτῶν ἐγκαινίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα …

Προβολή άρθρου

Θεία Λειτουργία Παρασκευής 24 Απριλίου 2020 (Ζωοδόχου Πηγής)

Στα Θείες λειτουργίες από myronzwhs

Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώ προσερχόμενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν, και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου …

Προβολή άρθρου

Θεία Λειτουργία Πέμπτης 23 Απριλίου 2020 (Αγίου Γεωργίου, Μεγαλομάρτυρος & Τροπαιοφόρου)

Στα Θείες λειτουργίες από myronzwhs

Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής, καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.